Bezpieczeństwo IT
Usługi bezpieczeństwa dla Twojej firmy
Testy penetracyjne apliakacji webowych
Praktyczna ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa
Szczególy
Testy socjotechniczne
Przetestowanie odporności pracowników na zagrożenie
Szczegóły
Hardening
Minimalizacja ryzyka ataku poprzez utwardzanie systemów
Szczególy
Audyty bezpieczeństwa
Kompleksowa pomoc w zakresie niezbędnych audytów
Szczegóły
Testy penetracyjne sieci
Weryfikacja aktualnego stanu bezpieczeństwa sieci
Szczegóły
Plany działań
Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Szczegóły

Nowe e-szkolenie!

"Cyberbezpieczeństwo dla pracowników"

Ciekawe, stylizowane na komiks szkolenie w formie e-learning dla pracowników. Uczenie się nie musi być nudne!