„Cyberbezpieczeństwo dla pracowników”  

Szkolenie w formie e-learning, którego celem jest poznanie przez pracowników biurowych zagrożeń wiążących się m.in. z używaniem internetu.

Cel szkolenia

 • Przedstawienie przykładowych, realistycznych scenariuszy działań cyberprzestępców
 • Poznanie przez uczestników podstawowych zasad zachowania w obliczu zagrożeń związanych
  z codziennym korzystaniem ze sprzętu, sieci Internet oraz mediów elektronicznych
 • Poznanie konsekwencji płynących z niezastosowania się do powyższych zasad

Forma szkolenia

 • Szkolenie jest realizowane w formie e-learningu
 • Szkolenie jest podzielone na dwie 10-minutowe części kończące się testem, które można zrealizować w różnym czasie
 • Uczestnik posiada indywidualny dostęp do platformy szkoleniowej i może zrealizować szkolenie w dowolnym czasie

Sposób realizacji

 • Każdy z uczestników otrzymuje indywidualny link do platformy szkoleniowej zawierający token
 • Uczestnik ma 30 dni na zrealizowanie szkolenia
 • Czas potrzebny na realizację szkolenia wynosi ok. 20 minut
 • Szkolenie podzielone jest na dwie części kończące się testem z wiedzy uzyskanej podczas szkolenia
 • Testy zawierają pytania generowane losowo
 • Po zaliczeniu testu końcowego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
 • Po zakończeniu szkoleń generowane są raporty dotyczący uzyskanych przez uczestników wyników

Obsługa techniczna szkolenia

 • Do obsługi technicznej szkoleń dedykujemy doświadczonych informatyków
 • Na potrzeby obsługi uruchamiamy specjalną skrzynkę mailową oraz nr. telefonu do obsługi
 • Nad prawidłową realizacją szkolenia czuwać będzie zespół Help line

Proszę o informację o ofercie:

Dziękujemy!