Hardening

Dobrze zabezpieczone środowisko IT to gwarancja zapewnienia ciągłości pracy, a więc płynności procesów biznesowych. Zarówno systemy operacyjne, jak i poszczególne urządzenia powinny być zatem poddane działaniom zmierzającym do ich optymalnej konfiguracji. Utwardzanie systemów ma na celu takie ich skonfigurowanie, by zminimalizować ryzyko ataku z zewnątrz i wpływu złośliwego oprogramowania na sieć organizacji.

1

Bezpłatne konsultacje

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania lub wątpliwości 

 • CEL:

  Dobrze zabezpieczone środowisko IT to gwarancja zapewnienia ciągłości pracy, a więc płynności procesów biznesowych. Zarówno systemy operacyjne, jak i poszczególne urządzenia powinny być zatem poddane działaniom zmierzającym do ich optymalnej konfiguracji. Utwardzanie systemów ma na celu takie ich skonfigurowanie, by zminimalizować ryzyko ataku
  z zewnątrz i wpływu złośliwego oprogramowania na sieć organizacji.

   KORZYŚCI:

  • spełnienie wymagań prawnych i organizacyjnych (RODO, NIS, REKOMENDACJE KNF),
  • identyfikacja słabych punktów,
  • znaczący wzrost bezpieczeństwa i odporności na ataki cybernetyczne.

   ZAKRES SYSTEMÓW I USŁUG:

  • Windows 10
  • Windows Server
  • Windows SQL Server
  • Linux (Debian, RHEL, Centos, Ubuntu)
  • Usługi takie jak: Apache, Nginx, Tomcat, SSH, Proxy.
  • Urządzenia sieciowe CISCO.

PRZYKŁAD DLA OS Debian & Usługi Apache:

W zakresie testów systemu operacyjnego serwera przewiduje się sprawdzenie między innymi występowania podatności (np. związanych z wykorzystywaniem nieaktualnym komponentów systemowych), zgodności konfiguracji z powszechnie zalecanymi standardami i dobrymi praktykami inżynierskimi (np. z CIS, CISOfy). Testy serwera mogą zostaną przeprowadzone
z wykorzystaniem automatycznych narzędzi (np. lynis, inxi, lsat oraz narzędzi autorskich), które umożliwiają wyszukanie podatności, jak również sprawdzenie zgodności z ogólnoświatowymi standardami konfiguracyjnymi. Dodatkowo w przypadku zapewnienia zdalnego dostępu (np. VPN) do przedmiotowego serwera możliwe będzie sprawdzenie go
z wykorzystaniem oprogramowania Nessus.

W zakresie testów systemu operacyjnego serwera przewiduje się sprawdzenie między innymi występowania podatności (np. związanych z wykorzystywaniem nieaktualnym komponentów systemowych), zgodności konfiguracji z powszechnie zalecanymi standardami i dobrymi praktykami inżynierskimi (np. z CIS, CISOfy). Testy serwera mogą zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem automatycznych narzędzi (np. lynis, inxi, lsat oraz narzędzi autorskich), które umożliwiają wyszukanie podatności, jak również sprawdzenie zgodności z ogólnoświatowymi standardami konfiguracyjnymi. Dodatkowo w przypadku zapewnienia zdalnego dostępu (np. VPN) do przedmiotowego serwera możliwe będzie sprawdzenie go z wykorzystaniem oprogramowania Nessus.

W przypadku potrzeby uzupełnienia wyników uzyskanych z wykorzystaniem automatycznych skryptów i narzędzi, opcjonalnie zostaną przeprowadzone manualne sprawdzenia elementów związanych z infrastrukturą systemową. Sprawdzenia te będą wykonywane przez administratora systemu, przy zdalnej współpracy z inżynierem Wykonawcy. Forma tej współpracy zostanie uzgodniona (doprecyzowana) po zatwierdzeniu oferty.

WYNIKI:

Raport końcowy będzie zawierał:

 • szczegółowe informacje o znalezionych podatnościach/nieprawidłowościach
  w konfiguracji obiektu badań,
 • opisy proponowanych metod naprawy podatności (luk w bezpieczeństwie).

W raporcie wskazany zostanie poziom utwardzenia obiektu badań (ang. hardening level) określony przez wykorzystywane narzędzia. Dla wykrytych nieprawidłowości zostaną wskazane zalecenia działań zaradczych i sposoby naprawy zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa. Dla wykrytych podatności zostanie przeprowadzona i opisana analiza ryzyka, co pozwoli zaplanować ich usuwanie odpowiednio do ich poziomu istotności. W analizie tej oprócz konsekwencji (skutków) ataku wykorzystującego wykryte podatności zostanie także uwzględnione prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zdarzenia

Proszę o informację o ofercie:

Dziękujemy!