Jest marką należącą do

PIN Consulting Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12a
02-673 Warszawa

Sekretariat tel. +48 22 280 94 88
Dział Handlowy tel. +48 609 979 699
Dział Szkoleń tel. +48 22 280 94 88

biuro@pin-it.pl
pin-it.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

NIP 123 109 83 99
REGON 140 80 50 40
Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000270324. Kapitał zakładowy 308.000 PLN.