Plany działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych. 

Nasza usługa polega na przygotowaniu dokumentu gotowego do przesłania do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Proszę o informację o ofercie:

Dziękujemy!