Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Nasz usługa obejmuje przygotowanie i aktualizację Planu działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, będącego wypełnieniem jednego z obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dokument ten jest wymagany na podstawie art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Szczegółowy zakres planu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U. 2020 poz. 1464).

Proszę o informację o ofercie:

Dziękujemy!