Testy penetracyjne sieci

Testy penetracyjne sieci LAN umożliwiają weryfikację aktualnego stanu bezpieczeństwa sieci, identyfikację słabych punktów – podatności - oraz pokazują w jaki sposób można podwyższyć bezpieczeństwo sieci - hardening.

Bezpłatne konsultacje

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania lub wątpliwości 

SZCZEGÓŁOWE CELE TESTÓW:

 • niezależne określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN.
 • wykrycie podatności sieci LAN.
 • wskazanie rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN.

KORZYŚCI:

 • spełnienie wymagań prawnych i organizacyjnych (RODO, NIS, REKOMENDACJE KNF),
 • umożliwienie trwałej i efektywnej ochrony sieci lokalnej,
 • trwałe zwiększenie bezpieczeństwa IT w firmie.
 • umożliwia zademonstrowanie administratorom sieci, menadżerom IT i zarządowi jakie mogą być konsekwencje prawdziwego włamania do sieci,
 • raport z testów pomaga wdrożyć nowe lub poprawić dotychczasowe rozwiązania bezpieczeństwa.

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES TESTÓW:

 • Analiza topologii sieci, weryfikacja podziału sieci na VLAN’y oraz wykorzystanie firewalla i ACL.
 • Identyfikacja usług działających w sieci
 • Poszukiwanie podatności
 • Weryfikacja mechanizmów kontroli dostępu do sieci LAN
 • Weryfikacja dostępu sieci Internet z sieci wewnętrznej
 • Analiza konfiguracji stacji roboczych (wdrożone polityki GPO, działające usługi, otwarte porty, aktualizacje, skuteczność oprogramowania AV, poziomy dostępu)
 • Weryfikacja dostępnych metod uwierzytelnienia w sieci LAN
 • Weryfikacja konfiguracji urządzeń sieciowych (Router, Switch, Firewall, Koncentratory VPN)

METODYKA:

 • Rekonesans
 • Enumeracja podatności
 • Analiza dostępności oraz możliwości wykorzystania exploitów

NARZĘDZIA:

Do realizacji testów wykorzystujemy sprawdzone narzędzia zarówno komercyjne jak również tworzone przez naszych inżynierów bezpieczeństwa. Nasze narzędzia są projektowane i tworzone pod konkretne systemy i zagrożenia, tak aby zapewnić ich najwyższą skuteczność w realizacji testów.

 • Burp Suite
 • Nmap
 • Nikto2
 • Scapy
 • Nessus
 • W3af
 • OpenVAS
 • Dirbuster
 • SQLmap
 • Metasploit
 • Własne skrypty i narzędzia

WYNIKI:

 • Raport dla zarządu:
  • Podsumowanie wykonanych prac.
  • Skrótowy opis najistotniejszych znalezionych podatności (tj. błędów bezpieczeństwa).
  • Szacowany poziom bezpieczeństwa aplikacji (odporności na ataki).
 • Szczegółowy raport techniczny:
  • Cel i zakres.
  • Metodyka oraz narzędzia.
  • Zidentyfikowane podatności i rekomendacje ich naprawy.
  • Dowody potwierdzające zidentyfikowane podatności.
  • Klasyfikacja podatności – Tabela ryzyk.

Proszę o informację o ofercie:

Dziękujemy!